Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Εταίροι του Έργου

Η οργάνωση Progetto Tenda δραστηριοποιείται από το 1999 για την υποστήριξη των ασθενέστερων τμημάτων του πληθυσμού που ζουν στην πόλη του Τορίνο, εστιάζοντας σε γυναίκες που είναι θύματα βίας ή εμπορίας ανθρώπων, μετανάστες, άστεγους, παιδιά και μονογονεϊκές οικογένειες, μέσω δράσεων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της κοινωνικής απομόνωσης, στην ενίσχυση και προώθηση ατομικών δεξιοτήτων και την υποστήριξη της γονικής μέριμνας. Με το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που διαθέτει, την πολυετή εμπειρία στη διαχείριση των προγραμμάτων φιλοξενίας και τη συμμετοχή σε εθνικά δίκτυα, όπως είναι η συμμαχία ενάντια στην εμπορία ανθρώπων “Anello Forte”, η Progetto Tenda υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης που απευθύνονται στους πιο περιθωριοποιημένους κατοίκους της πόλης. Στην οργάνωση εργάζονται άνθρωποι με πολλά διαφορετικά προφίλ: εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, ανθρωπολόγοι, κοινωνιολόγοι, διαπολιτισμικοί μεσολαβητές, κοινωνικοί λειτουργοί, νομικοί, σύμβουλοι εργασίας, κοινωνικοί επιστήμονες.

DRC GREECE

Το DRC ξεκίνησε τη δράση της στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2015 λόγω της πρωτόγνωρης άφιξης εκτοπισμένων ανθρώπων που έχρηζαν διεθνούς προστασίας. Με γραφεία στην Αθήνα, τη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη, το DRC Greece είναι ένας από τους βασικούς ανθρωπιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στη χώρα. H οργάνωση δραστηριοποιείται σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας στη ηπειρωτική Ελλάδα και υλοποιεί ένα ευρύ φάσμα δράσεων, μεταξύ των οποίων είναι η υποστήριξη στη διαχείριση ανοιχτών δομών φιλοξενίας (Site Management Support), η παροχή νομικής βοήθειας, ο εντοπισμός εξατομικευμένων αναγκών και η προστασία εξαιρετικά ευάλωτων ατόμων, η υποστήριξη της πρόσβασης των ανθρώπων σε υπηρεσίες εντός και εκτός των δομών φιλοξενίας μέσω της πολιτισμικής διαμεσολάβησης, καθώς και η παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης. Στον αστικό ιστό, το DRC υποστηρίζει τους πρόσφυγες με μαθήματα πολιτιστικής διαμεσολάβησης και ένταξης που περιλαμβάνουν γλωσσικές και πρακτικές δεξιότητες. Με την Γραμμή Βοήθειας, η οργάνωση υποστηρίζει όσους εγκατέλειψαν την Ουκρανία το 2022, με την παροχή αξιόπιστων πληροφοριών με ασφαλή και διαφανή τρόπο. Οι δράσεις συνηγορίας του DRC στοχεύουν στην πρόσβαση στο άσυλο, στην εκπλήρωση βασικών δικαιωμάτων και ευκαιριών ένταξης, και στην υιοθέτηση πολιτικών με επίκεντρο την προστασία των προσφύγων στην Ελλάδα και την ΕΕ.

LABC

Η LABC είναι μία εταιρεία με έδρα το Τορίνο (Ιταλία). Αποτελεί μια κοινότητα μάθησης, που στοχεύει να μοιραστεί και να αξιοποιήσει την εμπειρία των επαγγελματιών στον τομέα της ατομικής και κοινοτικής ευημερίας, της ομαδικής εργασίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της επανένταξης στην αγορά εργασίας και της διαχείρισης έργων. Το LABC εμπλουτίζεται από πανευρωπαϊκές συνεργασίες, υιοθετώντας και προωθώντας πάντα τις αρχές της συνεργατικής μάθησης: ανταλλάσσουμε, βελτιώνουμε και μοιραζόμαστε εμπειρίες, πόρους και δεξιότητες, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τις διεθνείς και διατροπικές συνεργασίες, να αναπτύξουμε και να μεταφέρουμε μεθοδολογίες και καλές πρακτικές.

CWEP

Το CWEP είναι μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2004 από ομάδα επιχειρηματιών, δασκάλων και κοινωνικών ακτιβιστών από την πόλη του Rzeszow. To CWEP συνεργάζεται με επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα και έχει ως αποστολή την αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές της, καθώς και την προώθηση της επιχειρηματικότητας για την ένταξη οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και εθνικής καταγωγής. Ο στόχος του CWEP είναι να προωθήσει και να εφαρμόσει τις καλύτερες λύσεις που εξυπηρετούν αυτόν τον σκοπό.

NESTA ITALIA

Η Nesta Italia ήταν εταίρος του Free2Link και εργάστηκε για το πρόγραμμα μέχρι τον Ιούλιο του 2021.